Samtidens lärande, del 1

Samhällsutvecklingen indikerar viktiga framtida utbildnings- och kunskapsaspekter som visar skola och utbildningsväsende en önskvärd riktning. Idag lever vi en mer och mer globaliserad värld, där människor med olika kulturell bakgrund möts genom ett enormt informations- och kunskapsflöde som skapas genom ny teknik. Detta ger föraningar om att lärandets förutsättningar och villkor förändras i en rasande takt. De tidigare maktstrukturer som varit naturliga i kunskapsproduktionen, är idag delvis redan upplösta genom att alla med tillgång till Internet kan bli producent och använda Internet som ett forum för sina tankar och åsikter. All världens kunskap är inte mer än tre ”musklick” borta. Något som skolan om den ska fortsätta vara en naturlig plats för lärande måste ta fasta på.

Det pågår en febril verksamhet ute i kommunerna för att rusta för digital tillgänglighet och 1:1 satsningar. Men på många håll faller utvecklingen mot högre kvalitet med hjälp av IT-verktyger, relativt platt. Varför?

Kanske ett svar finns i den holländska modellen ”4 i balans”, som bygger på att IT ska utvecklas genom att balansera fyra olika komponenter med lika stort värde; digital tillgänglighet, teknologi, kompetensutveckling samt pedagogisk idé/vision. Många kommuner har lagt mer enorma summor på att investera i de två första komponenterna, men har inte gjort lika stora satsningar på de två andra. Framför har man nonchalerat arbetet med att forma en pedagogisk idé ute i verksamheterna. Utan en pedagogisk riktning och gemensam målbild som hela verksamheten kan stå bakom, finns inget att hänga upp IT-verktyget på och utvecklingen uteblir. Det är som att mura skorstenen innan man lagt grunden på huset och följden blir att i bästa fall används datorerna som avancerade skrivmaskiner och uppslagsverk.

Annonser